Dopey

   Dopey ในเหมือง     ขี้เซาเป็นครั้งแรกพร้อมกับหกสหายของเขาที่เหมืองคนแคระ งานของเขาคือการกวาดเพชรทิ้งโดย Doc จนถึงจุดหนึ่ง Dopey แกล้งทำเป็นว่าเพชรสองดวงเป็นดวงตาของเขามากจนไม่เห็นด้วยกับคำพูดของหมอ Dopey เป็นดาวแคระคนสุดท้ายที่ออกจากเหมืองและเดินไ…

Read More