ดิสนีย์ฟาสต์พาส

ย่นระยะเวลารอคิวด้วยฟาสต์พาส รับฟาสต์พาสของคุณไว้ล่วงหน้า สำหรับเครื่องเล่นที่คุณเลือก แล้วกลับมาที่เครื่องเล่นนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด ฟาสต์พาสสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ออกบัตรเท่านั้น

ย่นเวลาเข้าคิว
ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าแถวต่อคิวเครื่องเล่นยาวเกินไป และอยากที่จะกลับมาเล่นเครื่องเล่นในเวลาอื่นๆเพื่อจะได้ต่อแถวที่สั้นลง ท่านสามารถทำได้! ด้วยตั๋ว ฟาสต์พาส—โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

ฟาสต์พาสทำงานอย่างไร:

ให้ท่านสังเกตดูว่ามีป้ายแจกฟาสต์พาสใกล้ๆกับทางเข้าเครื่องเล่นที่ท่านอยากจะเล่นหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบดูได้จากแผนที่นำทางของท่านได้
ให้ดูเวลากลับมาเล่นเครื่องเล่นที่แสดงไว้บนป้าย
หากเวลากลับไม่มีปัญหาสำหรับคุณ ให้สแกนบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้ได้ของคุณที่เครื่อง FASTPASS
เครื่องจะออกตั๋วฟาสต์พาสออกมาให้ท่านพร้อมกับระบุเวลากลับมาเล่นเครื่องเล่น
ให้ท่านกลับมายังทางเข้าฟาสต์พาสตามเวลากลับมาเล่นเครื่องเล่นที่ระบุไว้ แสดงตั๋วฟาสต์พาสให้กับเจ้าหน้า
ที่ที่เครื่องเล่นดู แล้วท่านก็จะสามารถสนุกกับเครื่องเล่นได้โดยไม่จำเป็นต้องรอคิวนาน
ระบบฟาสต์พาสจะใช้ได้กับเครื่องเล่นดังต่อไปนี้:
ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน
การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์
Iron Man Experience – นำเสนอโดย AIA
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องเล่นที่มีฟาสต์พาสได้ และฟาสต์พาสจะใช้ได้เฉพาะกับท่านผู้มาเยือนผู้มีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้ได้เท่านั้น
ข้อควรระวัง
ตั๋วฟาสต์พาสจะมีอายุเฉพาะในวันที่ออกให้เท่านั้น
ทุกคนในคณะของท่านที่ใช้ทางเข้าฟาสต์พาส จะต้องมีตั๋วฟาสต์พาสให้ครบทุกท่านตามจำนวนสมาชิกในคณะ
เครื่องฟาสต์พาสจะไม่ออกตั๋วให้ใหม่ จนกว่าจะเลยเวลาที่ได้ออกตั๋วไปแล้วเท่านั้น
รายละเอียดการออกตั๋วฟาสต์พาสสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตั๋วฟาสต์พาสจะแสดงถึงเครื่องเล่นที่ออกฟาสต์พาสให้ เวลาที่ท่านสามารถกลับมาเล่นเครื่องเล่นได้ และเวลาที่จะสามารถออกตั๋วฟาสต์พาส ใบใหม่ให้ท่านได้

ตั๋วปฏิเสธฟาสต์พาสจะแสดงเหตุผลในการปฏิเสธฟาสต์พาสให้แก่ท่าน และจะแสดงเวลาที่ท่านสามารถขอออกตั๋วฟาสต์พาสใบใหม่ได้