ตัวอย่างการ์ตูน

20 การ์ตูนดิสนีย์ยุค 90′

1. Snow White and the Seven Dwarfs, 1937 

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis4

2. Pinocchio, 1940

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis5

3. Dumbo, 1941

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis6

4. Bambi, 1942

  ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis7

5. Cinderella, 1950

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis8

6. Alice in Wonderland, 1951

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis9

7. Peter Pan, 1953

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis10

8. Lady and the Tramp, 1955

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis11

9. Sleeping Beauty, 1959

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis12

10. One Hundred and One Dalmatians, 1961

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis13

11. The Little Mermaid, 1989

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis15

12. Beauty and the Beast, 1991

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis16

13. Aladdin, 1992

ดูตัวอย่างการ์ตูน

Print

14. The Lion King, 1994

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis19

15. Pocahontas, 1995

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis20

16. Hercules, 1997

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis21

17. Mulan, 1998

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis22

18. The Nightmare Before Christmas, 1993

ดูตัวอย่างการ์ตูน

dis23dis23

19. The Jungle Book, 1967

ดูตัวอย่างการ์ตูน

20. The Sword in the Stone, 1963

ดูตัวอย่างการ์ตูน

Dis25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….